Stambena zgrada u Našičkoj ulici

Postavljanje hidroizolacije na krov stambene zgrade u Našičkoj ulici u Zagrebu